Cultuurnota Velsen

Als logisch gevolg van de medewerking aan het totstandkomen van de Cultuurnota Velsen is ondergetekende toentertijd als vrijwilliger bij de het Pieter Vermeulenmuseum, het Comité 4 en 5 mei Velsen en de Historische Kring Velsen gestel met het inrichten van een platform voor de erfgoedbeheerders van Velsen. Dit vloeide voort uit de samenwerkende website: museummiddag , die in 2013 fungeerde als wegwijzer voor het museumweekend in Velsen. Al deze initiatieven verdienen m.i. een nieuwe start.

Gerard van Broekhuijsen,
webmaster museummiddag.nl en
erfgoedvelsen.nl