Malorix

Leskist ‘Malorix’. (groep 6)

De leskist is bestemd voor groep 6 van het basisonderwijs in Velserbroek en vernoemd naar het stripverhaal ‘Malorix’ van Bert Bus, dat een centrale rol speelt in de leskist.

signeertDe strip is geschreven naar aanleiding van de opgravingen van twee Romeinse forten bij Velsen en gaat over de strijd tussen de in het begin van onze jaartelling hier woonachtige Friezen tegen de Romeinen.

Het verhaal is gebaseerd op geschriften van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus en op archeologische opgravingen die in de tweede helft van de vorige eeuw plaatsvonden bij de bouw van de Velser- en Wijkertunnel.

Naast een stripboek voor elke kind bestaat de kist uit een twaalftal bijbehorende opdrachtkaarten met materialen, zoals een luisteropdracht, puzzels, echte vondsten en replica’s van archeologische opgravingen, verkleedkleren, Romeinse tabula’s, het runenschrift etc. Met deze materialen maken de kinderen op speelse wijze kennis met de Romeinen en Friezen in de regio Velsen.