Poldermysterie

Leskist ‘Het Poldermysterie’. (groep 7)

Door middel van deze leskist maken de leerlingen van groep 7 op een speelse manier kennis met de mysterieuze geschiedenis van de polder
De Velserbroek. Uitgangspunt is de vondst van een oude stoffige archiefkist met documenten van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Deze vormt de basis voor een tiental opdrachten over de ontwikkeling van het landschap, het Noordzeekanaal, Fort benoorden Spaarndam etc.
gemaalNog bestaande sporen uit het verleden, zoals oude dijken, gemalen en (restanten van) sluisjes komen ook in de opdrachten terug. Een echte N.A.P peilschaal en een opgezette muskusrat maakt deel uit van de inventaris.

Elke opdracht bevat een jaartal die weer op een tijdlijn moet worden ingevuld met bijbehorend informatie. De jaartallen op deze tijdlijn leiden naar met een belangrijke cijfercode, die toegang geeft tot Het Poldermysterie. Als alle opdrachten tot een goed einde worden gebracht, ontvangen de leerlingen het diploma van
‘Assistent-Dijkgraaf’.

De leskist bevat ook een 8-tal fietsrouteboekjes waarmee een fietsroute langs de sporen uit het verleden in groepjes gefietst kan worden, zoals de oude Velserdijk, klepsluisjes, het oude gemaal De Velserbroek, het Fort benoorden Spaarndam etc. De fietstocht is ook te downloaden van www.erfgoedvelsen.nl zodat de kinderen de route ook buiten schooltijd met het gezin en familieleden kunnen maken. Met de kennis uit het project opgedaan, kunnen zij als gids fungeren. Bij de fietstocht wordt één GPS-apparaat geleverd. Meerdere apparaten kunnen tegen € 2,- per GPS op het museum gehuurd worden.